بهترين كيترينگ خطوط هوايى ايران

بهترين كيترينگ خطوط هوايى ايران

بهترين كيترينگ خطوط هوايى ايران
نتايج نظرسنجى بهترين كيترينگ خطوط هوايى ايران

نظرسنجى انتخاب بهترين كيترينگ و پذيرايى ايرلاينهاى ايران به اتمام رسيد و هواپيمايى ماهان با اخذ ٣١٪‏ آراء مأخوذه، بهترين كيترينگ و پذيرايى را از نگاه مخاطبان كن نيوز كسب كرد.

همچنين هواپيمايى آتا با كسب ٢٥٪‏ آراء بالاتر از ايران اير در جايگاه دوم قرار گرفت و هما سوم شد.

بهترين كيترينگ خطوط هوايى ايران

١- هواپيمايى ماهان ٣١٪
٢- هواپيمايى آتا ٢٥٪
٣- هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران (هما) ١٩٪

منبع : کن نیوز
 


ارسال نظر