صربستان

پایتخت : بلگراد زبان رسمی : صربی نوع حکومت : جمهوری پارلمانی واحد پول : دینار صربستان