سنگاپور

سنگاپور
سنگاپور
سنگاپور جمهوری مستقلی است که در جنوب شرق آسیا ، در جنوب شبه جزیره مالایی ،در جنوب ایالت جوهور مالزی و در شمال جزیره ریائو اندونزی واقع شده است .