مارسی

مارسی مرکز ناحیه "بوش دورون" و مرکز منطقه اداری و تجاری " پروانس آلپ کوت د آژور" یکی از مناطق در حال توسعه فرانسه است .

این شهر بیش ار 2500 سال قبل تاسیس شده و در طول تاریخ در برابر استعمار و استبداد ایستادگی کرده است . فرانسویان همواره این شهر را مرکز مهم فولکلور تصور می نمودند که حکایات ، افسانه ها و لهجه های خاص خود را دارد . اگر چه واقعیات و حکایات نقل شده از این شهر ، اندکی با افسانه و خیالات آمیخته شده ، اما این امر از اهمیت بسیار آن نمی کاهد ، چرا که مارسی از مراکز مهم در ساختار اقتصادی و اجتماعی فرانسه است .

مکان های تاریخی و دیدنی شهر مارسی :

 • کلیسای نوتردام د لا گارد
 • قلعه ایف
 • عمارت شهرداری
 • نوانخانه شاریته
 • کلیسای جامع ماژور
 • عمارت فارو
 • ساختمان بورس و اوراق بهادار
 • صومعه سنت ویکتور
 • داکس
 • رصد خانه
 • کاخ لونگشامپ
 • لکانبیر
 • سالن اپرا
 • بندر گاه قدیمی