لیون

شهر لیون مرکز منطقه "رون-آلپس" در منطقه نسبتا مرتفع واقع در محل تلاقی دو رود "رون" و "سون" است.

لیون ، شهر دانشگاهی و مهمترین مرکز آموزشی پس از پاریس است . کثرت موزه های محلی ، شامل مجموعه ی نساجی ، موزه باستان شناسی فوروییر، موزه هنر های تجسمی و موزه چاپ و بانکداری ، منعکس کننده غنا و حیات فرهنگی آن می باشد .

مکان های تاریخی و دیدنی شهر لیون :

- سالن اپرای لیون

- کلیسای جامع سنت ژان

- میدان بله کور

- فوروییر لیون

- موزه هنر های زیبای لیون

- عمارت شهرداری

- میدان ترو