بوردو

شهر بندری برودو ، مرکز حوزه "ژیرونده " در منطقه "آکتین" واقع در جنوب غربی فرانسه است .

از عصر برنز، جوامع و سکونتگاه های متعددی در آن توسعه یافته است . دو اثر تاریخی و مذهبی مهم بوردو ، دو برج ناقوس متعلق به قرن 15 می باشد که برج ناقوس " پی برلند" در نزدیکی کلیسای جامع سنت آندره واقع شده است و برج سنت میشل مناره ای با ارتفاع بالغ بر 109 متر را در بر می گیرد .

مکان های تاریخی و دیدنی شهر بوردو  :

  • میدان بورس
  • کلیسای جامع سنت آندره بوردو
  • تئاتر بزرگ
  • گردشگاه ککنوس
  • پل سنگی