کووالالامپور+پنانگ

تور ترکیبی کووالالامپور+پنانگ که معمولا با هم برگزار میشود.