شن زن

شن زن آب و هوایی گرم و مرطوب دارد . طوفان های موسمی مانسون در تابستان و اوایل پاییز در آن دیده می شود . زمستان های این شهر معتدل و نسبتا کم بارش هستند .

شن زن از اولین شهر های چین بود که در های خود را به روی دنیای خارج گشوده است . و به همین دلیل از بهترین شهر های این کشور برای خرید اجناس داخلی و خارجی با کیفیت متناسب است . برخی از مراکز خرید این شهر عبارتند از :

 • خیابان پیاده روی دانگ من
 • هوآ کیانگ بی
 • کی کی مال
 • میکس سی
 • کینگ گلوری پلازا
 • یتییان هالیدی پلازا
 • مرکز خرید کوستال سیتی
 • کوکو پارک
 • و ...

بناهای دیدنی :

 • مسجد ملین شن زن
 • کلیسای سنت آنتونی
 • معبد یتان هو
 • معبد هونگ فا
 • موزه قدیمی شن زن
 • موزه هنر شن زن
 • و ...

پارک ها و مناطق طبیعی

 • خلیج
 • پارک لی لی شی
 • چین با عظمت
 • روستای فرهنگ عامه چین
 • پنجره ای به دنیا
 • دره شاد
 • ساحل های دامیشا و زیائومیشا
 • و ...