مجمع الجزایر لنکاوی

لنکاوی مجموعه ای از 104 جزیره است که در سی کیلومتری ساحل ایالت پریس در شمال غربی مالزی واقع شده است .