ازمیر

ازمیر
ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه بعد از استانبول و آنکارا از لحاظ بزرگی و دارای موقعیت ممتاز به عنوان شهر تجاری، صنعتی و بندری است .

هتلهای این شهر


هتل 4 ستاره خوب با نرخ مناسب ولی موقعیت چندان خوبی نداردهتل 5 ستاره ابدرمانی داخل شهرهتل 5 ستاره خوبهتل 4 ستاره بسیار خوب با نرخ و موقعیت بسیار خوبهتل 4 ستاره خوب با موقعیت خوبهتل 5 ستاره خوبهتل 3 ستاره معمولیهتل 5 ستاره خوب مرکز شهرهتل 4 ستاره معمولیهتل 5 ستاره عالیهتل 5 ستاره عالیبهترین 5 ستاره ازمیرهتل 3 ستاره خوب و تمیز در مرکز شهر