دهلی

دهلی واقع در رودخانه "یامونا" در شمال هندوستان که دهلی نو را نیز در بر می گیرد ، پایتخت هندوستان است .

هتلهای این شهر


هتل 4 ستاره خوبهتل 5 ستاره خیلی خوبهتل 5 ستاره خوب