بانکوک

بانکوک
بانکوک پایتخت تایلند است و در میان تایلندی ها به نام کرونگ تیپ نیز شناخته می شود که به معنای شهر فرشته هاست .