جیپور

جیپور به سبب وجود منازل صورتی رنگ به "شهر صورتی" شهرت دارد ، مرکز ایالت راجستان است و خیابان های وسیع و باغ های انبوه را در بر می گیرد .

این شهر بر اساس الگوی " نه شبکه ای" ساخته شده است و به اعتقاد ستاره شناسان ، رعایت آن باعث شانس و اقبال بوده است . طراحی معماری شهر طی دوره های باستان صورت گرفته و در دوره های مختلف بازسازی شده است .

جاذبه های توریستی جیپور :

  • هاوا محل
  • قلعخ آمبر
  • جال محل
  • کاخ شهر
  • قلعه ناهارگار
  • و ..