کوالالامپور

کوالالامپور
کوالالامپور در غرب بخش شبه جزیره واقع شده است و با ساحل غربی حدود 30 کیلومتر فاصله دارد .