کن

شهری تفرجگاهی "در کوت د آژور" در جنوب شرقی فرانسه است .

بندر کن ، لنگر گاه قایق های تفریحی و کشتی هایی است که در اقیانوس اطلس به تردد و جا به جایی مسافر می پردازند .

مکان های تاریخی و دیدنی شهر کن :

- گردشگاه کورازیت

- جزیره سنت مارگریت

- کاخ جشنواره ها

- جزیره سنت هونوریوس